Jdi na obsah Jdi na menu
 


AKTUÁLNÍ ZPRÁVY z Roztyl a Jižního Města (rok 2011): 

(zasíláme pravidelně mnoha stovkám zájemců též e-mailem)

 

2.12.2011

Vyjadřujeme upřímnou radost nad politickým zemetřesením minulého týdne na pražském Magistrátu a gratulujeme panu primátorovi Bohuslavu Svobodovi k odchodu hlavních představitelů dlouhodobé mimořádně nešťastné správy Prahy (ODS-ČSSD).

Budeme věřit, že účast TOP 09 v koalici přinese ukončení všech podezřelých obchodů s životním prostředím obyvatel Prahy, včetně záměru Velké Roztyly. 

 

24.11.2011

Demonstrace občanů Spořilova - magistrát 24.11.2011

http://www.sos-sporilov.cz/

Demonstrace na podporu „Petice za omezení vjezdu kamiónů do Prahy a snížení dopravní zátěže Spořilova“ se bude konat 24.11.2011 (čtvrtek) od 10.15h na magistrátě (stanice metra Staroměstská, Praha 1, Mariánské náměstí 2, 1. patro). Spořilovští občané podpoří svou účastí na zastupitelstvu projednávání petice. Naše požadavky na zkvalitnění života na Spořilově budou prezentovány na transparentech a jednání budeme sledovat z galerie. Bojujeme za odejmutí hlukové vyjímky pro Spořilovskou, snížení dopravní zátěže Spořilova a za dostavbu Pražského okruhu. Společně s dalšími občanskými iniciativami usilujeme o omezení až úplný zákaz vjezdu tranzitní těžké dopravy do Prahy z důvodu ochrany veřejného zdraví, tak aby životní podmínky odpovídaly situaci ve všech evropských metropolích.

Oslovte své blízké, přátele, známé a podpořte ty, kteří budou vystupovat ve Vašem zájmu. Můžete nám pomoci i s distribucí letáku, který je zde KE STAŽENÍ:

http://www.sos-sporilov.cz/

 

9.11.2011  

TŘINÁCT NEJZÁSADNĚJŠÍCH PŘIPOMÍNEK K MRAKODRAPŮM NA CHODOVĚ (předáno MHMP a médiím) Prague Eye Towers:

Na základě níže uvedených připomínek považujeme oznámení (v rámci procesu EIA), za nedostatečné a manipulativní. Záměr bude mít významný vliv na životní prostředí. Se záměrem výškové budovy v lokalitě tak, jak je navržena, nelze souhlasit, neboť vůbec nerespektuje rozvoj území v lokalitě, resp. je zásadním rozporu se stávajícím i navrhovaným územním plánem Prahy.

 

1. Jedná se o kolosální záměr dvou elipsoidních výškových staveb vysokých 138,8 m a 127,8 m, kde by mělo nalézt zaměstnání v kancelářích i obslužných provozech zhruba 5.000 osob. 32 a 29 nadzemních podlaží je doplněno pěti podzemními podlažími s mohutnými garážemi.

 

2. Projekt sousedí s lokalitou rozsáhlého obytného území, sídliště Horní Roztyly (max. 6-patrové budovy), již dnes zatíženého dálnicí D1 – jednou z nejfrekventovanějších komunikací v ČR. 

 

3. Praha je přeplněná prázdnými kancelářemi k pronájmu, na Jižním Městě je zoufalý nedostatek občanské vybavenosti a přesto je tento monofunkční monstrózní projekt místní Městskou částí podporován. Na samotném Jižním Městě je díky různým developerským projektům plánováno vytvoření až 640 tis. m2 kancelářských ploch !

 

4. V rámci oznámení EIA byly zpracovány rozptylová studie (Atem, s.r.o.) a akustická studie (Ekola group, s.r.o.) založené na 2 i více let starých datech dopravní zátěže širšího okolí, které ještě nezahrnují zprovoznění SOKP a převedení nákladní dopravy z Jižní spojky na Spořilovskou a dálnici D1 v úseku Chodov – Opatov ! V případě rozptylové studie nebyly modelově vypočtené hodnoty ověřovány měřením, takže nejde o víc nežli o kvalifikovaný odborný odhad.

5. V daném území je již pro stávající stav konstatováno dosahování přípustných limitů hluku a znečišťujících látek z ovzduší a v některých případech i jejich překračování.

6. Nárůst automobilové dopravy o 1340 denně na okolních komunikacích (v jednom směru) povede ke zvýšení emisí a hluku a tím ke zhoršení životního prostředí obyvatel.

7. V oznámení naprosto chybí problematika zásahu do chráněného horizontu Pražské památkové rezervace - mezinárodně uznaného a veřejně proklamovaného kulturního statku všeho člověčenstva. Pohledy z městského centra prostě chybí, nebyly předloženy ani  projednány, a to ani v náznaku!  Jde o hrubý nedostatek předloženého oznámení EIA.

8. Zcela nehodnověrné jsou pak závěry dobře známého Ing.arch. Ivana Vorla, CSc., který za peníze developerů vždy ve svém elaborátu nakonec konstatuje, že zásah tou kterou stavbou do krajinného rázu je sice středně silný, ale akceptovatelný.

9. Za naprosto nepřípustné a zavádějící považujeme, že do přiložených vizualizací byly kromě budov Prague Eye Towers zakresleny i jiné neexistující výškové budovy (o kterých se na Jižním Městě teprve jedná).

10. Navrhované budovy nebudou mít žádný pozitivní přínos pro místní obyvatele ani obyvatele Jižního Města. Jde o administrativní budovy, ve kterých nebudou umístěny žádné služby pro místní. Ti do budov nebudou mít žádný přístup. Dokumentace uvádí, že pro místní nedojde ani k vytvoření nových pracovních míst.

11. Obyvatelé Jižního Města jsou naopak znepokojeni tím, že by výstavba PET zahájila éru budování mrakodrapů na území Chodova a Opatova, jak se připouští v předkládaném záměru.

12. Stavba není v souladu s územním plánem Prahy.

Pozemky, na kterých mají budovy stát, se nalézají ve funkční ploše SV – všeobecně smíšené, stabilizované území se zvýšenou ochranou zeleně. Ve stabilizovaném území není stanovena míra využití území. Z hlediska limitů rozvoje je zde ale možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti. Stavba není v souladu ani s konceptem nového územního plánu, který zde navrhuje volnou sídlištní zástavbu, maximálně 5-ti podlažní.

13. Oznámení zcela opomíjí možnou kumulaci negativních vlivů (zejména automobilové dopravy) na dopravní situaci a životní prostředí se záměry plánovanými v blízkém okolí PET (dostavba OC Chodov, Bytový park Roztyly, bytový komplex Na Výhledu, celoměstsky významná změna územního plánu Z2722/00 Velké Roztyly, a další, vzdálenější stavební záměry na Jižním Městě - centrum Opatov, výškový dům na Litochlebském náměstí, Porto Háje, atd.). 

 

 

1.11.2011  

Vážení spoluobčané,

1) výstavba MRAKODRAPŮ na Chodově (EIA 9.11.2011 !!! ) - rádi bychom vás upozornili na běžící projekt Prague Eye Towers – plánovaná výstavba dvou největších mrakodrapů v ČR na Chodově, místo budovy České pojišťovny v ul. Kaplanova. Samotná výstavba má trvat celých 5 let !! Začít stavět se má již na jaře 2012. Po zprovoznění bude v čistě administrativních budovách zaměstnáno cca 5000 zaměstnanců a budou zde 5 patrové podzemní garáže pro 900 aut, které budou trasovány z ul. Pod Chodovem a z části ulicí Kaplanova.

Investor již podal dokumentaci EIA pro zjišťovací řízení (posouzení vlivu záměru na životní prostředí) na Magistrát. Je možno ji stáhnout (cca 70 MB) zde:

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=PHA794

Veřejnost může nyní tuto dokumentaci připomínkovat a PŘIPOMÍNKY POSLAT do 9.11. na Magistrát – Ing. Beranové
Marie.Beranova@cityofprague.cz

Nyní je zapotřebí dokumentaci dobře prostudovat a najít, co je uvedeno špatně, co tam chybí nebo je naprosto
nedostatečně rozpracováno. Na základě těchto zjištění lze požadovat, aby proběhlo celé posuzování EIA.

Dle očekávání je bohužel postoj Městské části Praha 11 k tomuto projektu vstřícný. Obáváme se, že spolu s mrakodrapem na Litochlebském náměstí má tento projekt “načít” území Jižního Města pro výstavbu dalších výškových domů na Opatově a Hájích...

Vyjádření dotčených orgánů (MHP, ÚRM, Praha 11) ve věci vydání povolení výjímečně přípustné stvaby, tj. nad rámec územního plánu, jsou uvedena v příloze.

Pár článků k mrakodrapům z médií:

http://praha.idnes.cz/podivejte-se-jak-budou-vypadat-nejvyssi-budovy-v-cesku-budou-v-praze-1iv-/praha-zpravy.aspx?c=A111021_114455_praha-zpravy_mav

http://www.novinky.cz/ekonomika/248176-praha-bude-mit-nejvyssi-mrakodrapy-v-republice.html

http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/kellner-stavi-nejvyssi-mrakodrapy-v-cesku-budou-mit-az-139-metru_215311.html


2) Dne 20.10.2011 proběhlo na Roztylech setkání zástupců fy Passerinvest s veřejností, kde byl představen nový projekt administrativně-obchodního komplexu na místě bývalého areálu Interlov včetně volnočasového areálu, na který by měla být přeměněna část území severně od Kunratického lesa. Passerinvest médiím a veřejnosti tvrdí, že má zájem stavět pouze v tomto území (připravuje se nová smlouva s MČ "pouze na území Interlov"). Celoměstsky významná změna územního plánu Velké Roztyly, kterou inicioval Passerinvest spoleně s MČ od roku 2007, na zástavbu podstatně většího území kolem stanice metra, nicméně běží dál. Obáváme se, že nakonec stejně dojde k zástavbě původně plánovaného území. 

http://praha.idnes.cz/u-stanice-metra-roztyly-ma-vyrust-novy-polyfunkcni-objekt-a-park-pyx-/praha-zpravy.aspx?c=A111020_165915_praha-zpravy_sfo

http://www.novinky.cz/bydleni/reality-a-finance/248340-areal-jatek-v-prazskych-roztylech-se-ma-promenit-v-kancelare.html

O podobě volnočasového parku můžete hlasovat zde:

http://www.areal-interlovu.cz/

3) Vyšla třaskavá kniha M. Vivegha a J. Kmenty MAFIE V PRAZE (o politickém bahně nejen na Praze 11):

Léto v metropoli tentokrát na okurkovou sezonu rozhodně nevypadá: na Praze 11 kdosi tajně sleduje, a dokonce fyzicky napadá opoziční politiky a občanské aktivisty, kteří protestují proti chystané zástavbě Trojmezí, krásnou makléřku Dianu z finanční skupiny Patria vydírá ruská mafie a ministr vnitra Stanislav Langross předčasně propustí z programu na ochranu svědků někdejšího lobbistu Darka Balíka...

http://lukes.blog.idnes.cz/clanok.asp?cl=213839

4) Kdo stál za sledováním ABL? Byl to starosta Mlejnský (ODS)?

http://lukes.blog.idnes.cz/clanok.asp?cl=212472

5. Na Opatově má vyrůst kancelářská čtvrť 
http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/na-opatove-ma-vyrust-kancelarska-ctvrt-709981

6. Nejsme sami:
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/vzkaz-chobotnici-necitim-se-dobre_215562.html

7. U Hostivařské přehrady má vyrůst sportovní areál:
http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/v-praze-11-ma-vyrust-dalsi-sportovni-areal-2-525721


S pozdravem,

o.s. Zelené Roztyly

 

13.10.2011 - SCHŮZKA S PRIMÁTOREM B.SVOBODOU

Dne 13.10. se o.s. Zelené Roztyly sešlo s primátorem MUDr.B.Svobodou. Děkujeme všem občanům za dopisy a otázky na pana primátora: 

Píšeme pár řádků ke schůzce - byli jsme vyslechnuti a bohužel nic moc závěrem nevyplynulo. Nebyla to klasická schůzka, ale spíše debata, zajímavá totiž byla nám neohlášená účast p.Škvora (kancelář starosty Mlejnského) a p.Kábrta!, který jako vždy spolehlivě odváděl pozornost od hlavního problému, např. papouškováním zákonů, snažil se nás obviňovat za manipulací, předstíral, jak MČ vlastně za nic nemůže atd.. 

Na opakované apely a prosby o pozornost k této kauze, zdůrazňováním všech problémů záměru, vč. technických, vč. významu území pro Prahu a zejména dopadů pro bydlící veřejnost, nám bylo sděleno, že se p.primátor se vším seznámí. Předali jsme všechny potřebné podklady a dopisy a výzvu ke stažení CVZ Velké Roztyly. Budeme poptávat konkrétní postoj k Roztylům, odpovědi na dotazy občanů atd.

S pozdravem,
Šárka Zdeňková
Aleš Kulhánek
o.s. ZR

 

13.10.2011

Vážení spoluobčané,

opět vám přinášíme novinky (nejen) z Prahy 11 :

1) Passerinvest zve občany na schůzku ohledně projektu revitalizace areálu
Interlov. Dostavte se 20.10. v 15:30 do Interlovu a nebo navštivte web, kde
můžete hlasovat o budoucí podobě přilehlého volnočasového areálu:

http://www.areal-interlovu.cz/ 

2) Dne 13.10. se o.s. Zelené Roztyly sešlo s primátorem MUDr.B.Svobodou.
Děkujeme všem občanům za dopisy a otázky na pana primátora.

3) Agentura ABL sledovala opoziční politiky a občany Prahy 11 až do září 2010!
Možná jste se v hledáčku detektivů objevili i vy....

(viz přílohy)
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/137962-agentura-abl-zrejme-stala-za-sledovanim-aktivistu/

http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/policie-zkouma-vliv-abl-na-po20110930.html

http://lukes.blog.idnes.cz/clanok.asp?cl=212472

http://praha.idnes.cz/opozice-prahy-11-podala-kvuli-abl-trestni-oznameni-na-starostu-p6g-/praha-zpravy.aspx?c=A110721_125418_praha-zpravy_ab

4) Praha 11 získala anticenu v soutěži Otevřeno/Zavřeno o nejvíce
netransparetní
úřad, a to za zrušení záznamů z jednání
zastupitelstva:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/137833-anticenu-za-pristup-k-informacim-ziskala-sprava-sumavy/

http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/prenosy-ze-zastupitelstva-pod20110823.html

5) Z veřejného projednávání celoměstsky významných změn I a II územního plánu
Prahy se stala fraška. Rozhořčeným obyvatelům a občanským sdružením naslouchalo
jen pár úředníků, z odpovědných politiků nepřišel nikdo. 

http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/tvar-mesta-se-zmeni-prazane-u20110804.html

http://arnika.org/novinky/verejne-projednani-nezakonna-fraska

http://web.volny.cz/noviny/z-domova/clanek/~volny/IDC/174454/pracujete
-pro-developery-a-ne-prazany-stezovali-si-lide-pri-projednavani-uzemniho-planu.html

http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-52464540-uzemni-plan-prahy-podivejte-se-kde-chteji-stavet-developeri

http://web.volny.cz/noviny/z-domova/clanek/~volny/IDC/174454/pracujete-pro-developery-a-ne-prazany-stezovali-si-lide-pri-projednavani-uzemniho-planu.html


6) Spořilovští demonstrovali proti kamionové dopravě vedené po Spořilovské
radiále:
http://praha.idnes.cz/clanek.aspx?c=A110920_164344_praha-zpravy_sfo

7) Rošáda kolem Jihoměstské ČSSD – uplácení a boj o moc: 
http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/mistostarosta-rezignoval-nahr20110919.html
http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/rada-vratila-mistostarostovi-be20110912.html
http://regiony.impuls.cz/praha/zpravy/v-praze-11-se-hada-cssd-mistostarosta-belanik-ztratil-kompetence/679175
http://praha.idnes.cz/cssd-v-praze-11-zmita-mocensky-boj-dve-kridla-se-osocuji-z-lumparen-py6-/praha-zpravy.aspx?c=A110729_165352_domaci_jj

8) Plíživá výstavba na okraji Trojmezí při ulici Klapálkova a Blažimská
http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/sidliste-pro--lidi-ukousne-cast20110819.html

9) Petice organizované o.s. Arnika a o.s. AutoMat:
http://arnika.org/petice-zachranme-stromy
http://arnika.org/novinky/pomozte-nam-zachovat-dostupnost-informaci-o-znecistujicich-latkach
http://www.auto-mat.cz/smetanovo-nabrezi/petice/

10) Povolí Městská část nejvyšší mrakodrap(y) v ČR na Chodově?

http://bydleni.idnes.cz/novy-mrakodrap-na-chodove-zbytecne-kancelare-nebo-moderni-cast-prahy-1j0-/reality_bdp.aspx?c=A110721_121746_reality_bdp_web

11) Majitelé pozemků v Trojmezí brání lidem v přístupu. Zbytky sadu hlídá
ochranka:

http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/vstupu-do-trojmezi-brani-ochranka20110730.html
http://trojmezi.info/2011/07/29/majitel-zakazal-vstup-verejnosti-na-jeden-z-pozemku-v-trojmezi/


S pozdravem,
o.s. Zelené Roztyly

 

3.8.2011 - VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NA MHMP - Změna územního plánu č.Z2722/00 Velké Roztyly jde (i přes negativní vyhodnocení vlivu na trvale udržitelný rozvoj) do finále – úřednický šiml nespí, a tak nám přichystal veřejné projednání změny na prázdninový termín 3.8.2011. Po tomto projednání už o návrhu změny rozhodne hlasováním zastupitelstvo
hl.m. Prahy.

V tomto konečném návrhu změny ÚP je sice ušetřena zelená oblast
kolem restaurace Koliba (ne tak zelené loučky nad metrem), ale
stavět by se nyní mohlo (a to až s koeficientem F) kolem curlingové
haly a na celém území mezi ul. Komárkova a Hrdličkova – v původním
návrhu zde byl alepoň zakreslen zelený pás oddělující rodinné domy
od nové zástavby – ten nyní chybí !!! Nemluvě o změnách v okolí
metra umožňující výškovou zástavbu, včetně odstranění autobusového
terminálu. 

O.s. Zelené Roztyly se účastní řízení jako zástupce veřejnosti
(podpořili jste nás cca 600 podpisy), čím více ale připomínek bude,
tím je větší šance, že by úřady mohly změnu ÚP ještě modifikovat.

Apelujeme zejména na majitele nemovitostí (i vlastníky bytů) při
ulicích Komárkova, Hněvkovského a Brehmova, kterých se změny severně
od ul. Ryšavého dotkonou nejvíce, aby využili možnosti podání
NÁMITKY ke změně.

Připomínky a námitky je do 3.8. možné písemně podat na Magistrát
hl.m. Prahy – Odbor územního plánu (Jungmanova 29/34, 111 21
Praha1), např. přes podatelnu.

_____________

Občanské sdružení Zelené Roztyly, které od roku 2009 zastupuje roztylskou
veřejnost, vyjadřuje následující postoje hlasem všech občanů, kteří sdružení
vyjádřili podporu svým podpisem petice "Nechceme Velké Roztyly". Nesouhlasíme se
změnou územního plánu tak, jak ji dlouhodobě navrhuje a prosazuje městská část
Praha 11, jde o plán masivní zástavby, jde o developerský projekt za úplatu se
záměrem jednoho z největších administrativně-obchodních kompexů v ČR, jde o
významný a zbytečný negativní zásah do života obyvatel Roztyl i celé Prahy.

1) Celoměstsky významnou změnou č.Z2722/00 s názvem Velké Roztyly je určeno k
masivní zástavbě rozsáhlé zelené území kolem metra Roztyly, v sousedství
Kunratického lesa, v sousedství sídliště Jižního Města, jedno z těch míst v
Praze, které je potřeba zachovávat, ne likvidovat.
3) Celá změna ÚP je developerským záměrem na zakázku a za úplatu MČ (viz.
smlouva MČ Praha 11 s Passerinvest Group), smlouva byla podepsána "v tichosti"
již v roce 2007, celý záměr je s vyloučením veřejnosti, bez alternativ využití
území atd.
4) Veřejnost je dlouhodobě ingnorována a vystavována ze strany úřadů (MČ i
odd.MHMP) lžím a zavádějícím informacím (viz. volební kampaň v Praze, dopisy
signatářům petice, výroky v médiích, Vize rozvoje Roztyl, ofic.odpovědi různých
odpovědných oddělení - ŽP, kontrola, úz.rozv. atd.) - vše ale vede k jedinému -
změně ÚP v navrhovaném rozsahu
5) MČ Praha 11, kt. oficiálně hlásá o zachování zeleně na Roztylech dokonce v
připomínce CVZ navrhuje navýšení koeficientů zastavěnosti
6) Stejně zavádějící je pro obyvatele rozpor Konceptu ÚP (ponechání původního
funkčního využití území) a CVZ
7) Nevhodnost invazivní zástavby na okraj sídliště JM, k dopravně zatížené
magistrále, jde o zástavbu území určeného k rekreaci, v blízkosti Kunratického
lesa - na území se má stavět jedno z největších administrativně-obchodních
center v ČR
8) V záměru se překračují limity (výšky, hluku, emisí, dopravy, hustoty
staveb..)
9) Odstranit se má autobusový terminál, na který jsou Pražané desetiletí zvyklí,
není známo, kam budou autobusy nyní jezdit
10) Záměr není významným zásahem do prostředí jenom roztylským, ale všem
Pražanům, na Roztylech vystupují z metra všichni obyvatelé Prahy, kteří jezdí do
Kunratického lesa
11) Kromě fatálního zhoršení životního prostředí místních obyvatel jde o
likvidaci zeleně pro místní lesní zvěř, místo je hnízdištěm slavíka obecného a
dalších vzácných biologických druhů - veškeré protesty z příslušných institucí
jsou ignorovány
12) Stejně tak jsou ingnorovány závěry SEA, hygieny
13) Ignorována je veřejnost, která během dvou let opakovaně mobilizuje své
protesty
14) Záměr je v rozporu se všemi proklamacemi politických reprezentací - o
zachování zeleně místo betonu, vybudování parků na Roztylech, zachování zeleného
pásu kolem Prahy, akcí "Čistá a zelená Praha" atd.
16) Veškeré vyhlášky a zákony, které hlásají o ochraně živ. prostředí se tímto
záměrem stávají cárem papíru

Požadujeme vyřazení změny č.Z 2722/00 Velké Roztyly z tzv. I. vlny celoměstsky
významných změn a zastavení pořizování případného konceptu a návrhu této změny.

Apelujeme na všechny, kteří mají svědomí a odpovědnost k Praze a jejím
obyvatelům, aby přispěli ke zrušení této nevratné devastaci krásné části Jižního
Města.

občané Roztyl a občanské sdružení Zelené Roztyly
Praha 11

_______________________

 

2) Bylo vydáno územní rozhodnutí na Bytový park Roztyly – etapa I.
Všechny připomínky účastníků územního řízení byly ignorovány, a to
včetně předloženého znaleckého posudku o riziku zhoršení stávajícího
stavu u rodinných domů v ulici Komárkova a Hněvkovská z hlediska
vibrací z metra.

http://www.praha11.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=141&slozka=1&xsekce=141&detail_claim=9823&

Odvolat se proti tomuto územnímu rozhodnutí je možné do 9.8.2011.

3) Mrakodrapy na Chodově - místo modré budovy České pojišťovny podporuje úřad

Praha 11 výstavbu obřích mrakodrapů:

http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/nad-prahou-se-mozna-vztyci-obri-dvojcata20110629.html


4) S velkým spěchem bylo 7.7.2011 na Magistrátu schváleno navýšení
koeficientu zastavitelnosti z D na G na volné ploše vedle MediCentra
– pro výstavbu bytového souboru Na výhledu (čtyři devítipodlažní
domy).

5) Nesouhlasíte s omezováním práv občanů a občanských sdružení ve
stavebních řízeních? Napište ministrovi pro místní rozvoj Váš
nesouhlas s připravovanou novelou stavebního zákona prostřednictvím
webu o.s. Arnika: http://arnika.org/nenechme-se-vybagrovat-napiste


6) Dále posíláme pár článků o Praze 11:

http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/do-bezedneho-bazenu-na-jiz20110709.html

http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/miliony-za-neexistujici-bazen-proveri-audit.html

http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/o-udajnem-falsovani-vysledku-20110630.html

http://zpravy.idnes.cz/praha-chce-38-velkych-zmen-v-uzemnim-planu-mluvit-do-toho-mohou-lide-10w-/domaci.aspx?c=A110712_1617207_praha-zpravy_ab

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/130696-kontrola-prahy-11-smlouvy-s-abl-byly-v-poradku/

http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/nad-prahou-se-mozna-vztyci-obri-dvojcata20110629.html

http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/praha--schvalila-mrakodrap20110718.html

http://praha.idnes.cz/opozice-prahy-11-podala-kvuli-abl-trestni-oznameni-na-starostu-p6g-/praha-zpravy.aspx?c=A110721_125418_praha-zpravy_ab


7) Rozhovor se starostou Mlejnským k tématice parkování a výstavbě
garážových domů (část „doprava“) :
http://www.praha11.cz/cs/radnice/slovo-starosty/rozhovor-se-starostou-22-6.html


Pokud víte o sousedech, kteří by chtěli dostávat naše roztylské aktuály,
zašlete nám jejich e-mail. Zprávy též na Aktualitách www.velkeroztyly.estranky.cz.

Děkujeme za podporu i časté reakce.

S pozdravem,

o.s. Zelené Roztyly 

 

30.6.2011

Vážení spoluobčané,

rádi bychom vás informovali, co nového se kuje na radnici Prahy 11:

1) Chystá se prodej pozemku s parkovištěm v ul. Hněvkovského! 
http://www.praha11.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=141&slozka=1&xsekce=1
41&detail_claim=9767&

Katastrální mapa s umístěním pacely č. 2616 (parkoviště) je uvedena
v příloze. Případné připomínky k prodeji směřujte na majetkoprávní oddělení
na
radnici co nejdříve.

2) Připravuje se výstavba dvou 30ti podlažních mrakodrapů "Prague
Eye Towers" místo budovy České pojišťovny v ul. Kaplanova na Chodově
- viz přiložený leták! - další megalomaský projekt navazující patrně
na výstavbu mrakodrapu na Litochlebském nám. a plánovanou zástavbu
Opatova (okolí ulice Chilské).

http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/nad-prahou-se-mozna-vztyci-obri-dvojca
ta20110629.html

http://praha.idnes.cz/ppf-chce-na-prazskem-chodove-postavit-nejvyssi-ceske-m
rakodrapy-pxz-/praha-zpravy.aspx?c=A110629_120509_praha-zpravy_sfo

3) Rádi bychom Vás informovali o vzniku nového občanského sdružení "Ochrana
Roztyl", které vzniklo především za účelem ochrany stávajících obyvatel a
životního prostředí vůči investičnímu projektu "Na Výhledu" (4
devítipodlažní
bytovky na místo stávajícího veřejného parkoviště a louky mezi ul.
Hrdličkova,
Ryšavého a Blatenská). Kontakt: paní Malá (zuzanamala21@gmail.com

4) Rovněž upozorňujeme všechny občany na pokračující anketu MČ Praha 11
týkající
se parkovacích domů ! Prosíme, abyste si uvědomili, že výstavba parkovacích
domů
se uskuteční na stávajících veřejných parkovištích, která přestanou
existovat,
a
za všechno parkovaní bude třeba platit. Zvažte prosím proto své odpovědi na
anketní otázky.
Pokud s výstavbou parkovacích domů a tím zahušťováním sídliště nesouhlasíte,
dejte to v anketě také vědět.

5) Dále posíláme novinky z radnice MČ Prahy 11, a to nejen o
(ne)pokračující výstavbě slibovaného plaveckého areálu:

http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/praha--za--milionu-jen-hola-plan201106
04.html

http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/opozice-vedeni-prahy--sabotuje-2011061
8.html

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=142:spolene-tis
kove-prohlaeni-opozinich-klub-hpp-11-a-top-09-zm-praha-11&catid=36:nejnovejs
i-zpravy&Itemid=60

a nakonec informační buletin o.s. Arnika - červen 2011 :

http://arnika.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mai
lid=11&key=8c22b66bc94c6e8854a5491e9053497e&subid=8710-1236684fb5a65d664be9c
bcf7e3cbfa3&Itemid=1292

Napište nám, prosím, zda vám naše e-maily chodí (měli jsme technické
problémy)
a co vás nejvíce z jejich obsahu zajímá.
Děkujeme!

S pozdravem,

o.s. Zelené Roztyly

 

28.5.2011

Vážení spoluobčané,

1) rádi bychom vás informovali o probíhající anketě ohledně výstavby
parkovacích domů na Praze 11. Pokud jste dosud nebyli kontaktováni,
nebo jste nenalezli letáček ve schránce, máte možnost se vyjádřit na
webu P11:

http://www.praha11.cz/cs/dotazniky/dotaznik-8211-reseni-parkovacich-mist-praha-11.html

Pozor! Na letáku je uvedeno, že se máme vyjádřit do 3 pracovních dnů
– včasné vyplnění dotazníku je tedy nutné.

Tématice parkování na Jižním Městě je věnován i jeden z
video-rozhovorů se starostou:
http://www.praha11.cz/cs/radnice/slovo-starosty/rozhovor-se-starostou-3-video.html
   

Tématiku plánované výstavby parkovacích domů na Jižním Městě
považujeme za velmi důležitou, protože se jedná o výstavbu až
4-patrových objektů na místo stávajících hlídaných či volných
parkovišť na 12 lokalitách na JM. Jedná se např. o ulice Gregorova,
Brandlova, Nešporova, Holušická, Hráského, atd.

Nové parkovací domy sice nabídnou nová parkovací místa a vyšší
bezpečnost parkování, nicméně radnice bohužel plánuje nejen výstavbu
parkovacíh domů, ale i prodej okolních volných parkovacích ploch
developerům pro možnost bytové a komerční výstavby!

Výsledkem tedy bude další výrazné zahušťování zástavby, nárůst
dopravy a nemožnost parkování jinde než v parkovacích domech za
drahé peníze. 

Jako příklad uvádíme návrh řešení parkování a prodeje pozemků v ul.
Gregorova (viz příloha). 

O konkrétních lokalitách a parametrech plánovaných parkovacích domů
najdete více informací ve studii Jihoměstské parkovací a.s.:
http://www.jmparkovaci.cz/_ftp/Aktualizace%202009.pdf 

Pokud s takovým řešením nesouhlasíte, zapojte se prosím do výše
uvedené ankety – doufejme, že její skutečné výsledky budou brány v
potaz. 


2) Dále posíláme odkazy o dění na radnici P11:

http://www.vasevec.cz/clanky/praha-11-jako-cvicak-abl-na-velkou-politiku
http://praha.idnes.cz/Clanek.aspx?c=A110523_100250_domaci_jj

http://praha.idnes.cz/vedeni-prahy-11-odvolalo-zastupitele-udajne-pil-na-smrt-starosty-p87-/praha-zpravy.aspx?c=A110524_1590432_praha-zpravy_sfo

http://lukes.blog.idnes.cz/c/193979/Kauza-ABL-zije-Styler-a-intriky-ODS-Prahy-11.html#t2


3) Na co se můžeme těšit v rámci územního (ne)rozvoje města Prahy? 

http://zpravy.e15.cz/kancelar/personalie/prazsky-utvar-rozvoje-povede-urednice-loajalni-magistratu

4) V příloze je též uvedena tisková zpráva o.s. Arnika o
připravovaných legislativních změnách, které mají pod záminkou
„ekonomických úspor“ vyšachovat veřejnost s rozhodování o povolování
staveb.

5) Historie našich zpráv v AKTUALITÁCH:
https://velkeroztyly.estranky.cz/clanky/Kontakty_Diskuse_Aktuality.html

Vaše 
o.s. Zelené Roztyly 

 

 

17.4.2011

Vážení spoluobčané,

1) Rádi bychom poděkovali všem, kdo se zúčastnili jednání-nejednání Výboru
pro životní prostředí v ZŠ Pošepného dne 24.3.2011 a viděli na vlastní
oči, jak se na Jižním Městě rozhoduje. V přílohách tiskové zprávy +
YouTube záznam (rozděleno na 5 částí):

http://www.youtube.com/user/top09praha11#p/u/4/uSEH6qZ5sVM

2) Děkujeme všem, kdo nám podepsali věcně shodnou připomínku ke změně
územního plánu Velké Roztyly a zmocnění zástupce veřejnosti. Ve výsledku
se nám sešlo téměř 500 podpisů! (potřeba je min.200).
O.s. Zelené Roztyly bude tímto zastupovat veřejnost při projednání
celoměstsky významné změny Velké Roztyly na MHMP (jaro/léto 2011?), bude 
požadovat její stažení a ponechání stávajícího stavu územního plánu na
Roztylech.

3) Dále připomínáme důležitý termín:

19.4.2011 - 10:00h - stavební úřad Vidimova 1325) - pokračování územního
řízení na Bytový park Roztyly, kdy proběhne další kolo veřejného
jednání v rámci územního řízení. Pokud máte ke stavbě 4 (celkem ale 9)
bytových domů v lokalitě Ryšavého, Komárkova nějaké připomínky, přijďte na
jednání, pošlete je do 19.4. na stavební úřad a nebo nás kontaktujte.
Upozorňujeme, že součástí stavby má být i 4 až 4,5 m vysoká
protihluková stěna na vrcholu protihlukového valu podél ulice Ryšavého!

(Investor doplnil dokumentaci k ÚR o další studie: inženýrsko-geologický
průzkum, akustickou studii a studii vibrací. Pokud máte zájem, můžeme
poskytnout).

4) Jak jsme již uvedli, ve čtvrtek 24.3.2011 na ZŠ Pošepného (ne)proběhlo
jednání Výboru pro územní rozvoj a životního prostředí, jehož hl. tématem
měly být plánované projekty na Horních Roztylech. Více o této události a i
o tom, co následně vyvolala na jednání zastupitelstava se dočtete v
přiložených tiskovýh zprávách a na výše uvedeném YouTube záznamu.

5) Další informace z radnice Prahy 11:

a) Možná jste již zaregistrovali zrušení TV Metropol a vymazání
všech archivních videozáznamů z jednání zastupitelstev a reportáží. Nyní
je možno získat pouze zápisy z jednání zastupitelstva na webu MČ - bohužel
nicméně ve velmi redukované / cenzurované formě:
http://www.praha11.cz/cs/radnice/zastupitelstvo-mc/zapis-z-jednani-zmc.html

b) Nad Hostivařskou přehradou se chystá stavba obří sportovní haly:

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=OV1116

c) Rada MČ Prahy 11 vydala své programové prohlášení – podívejte se,
co nám zase slibují:

http://www.praha11.cz/cs/radnice/aktuality-z-radnice/programove-prohlaseni-rady-mestske-casti-praha-11.html

d) Pro zájemce o tématiku parkování:
http://www.jmparkovaci.cz/cz/jihomestska-parkovaci-a-s/projekty
"aktualizace 2009"

Více také na:
1) Aktuální zprávy:
https://velkeroztyly.estranky.cz/clanky/Kontakty_Diskuse_Aktuality.html
2) www.hpp11.cz

Vaše
o.s. Zelené Roztyly
Aleš Kulhánek
Šárka Zdeňková

 

1.4.2011

 

Mezní situace na 3. jednání Výboru pro územní rozvoj

Obyvatelé Roztyl měli ve čtvrtek 24.3.2011 v jídelně ZŠ Pošepného možnost zúčastnit se na Roztylech asi historicky prvního veřejného jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí zastupitelstva Prahy 11. Pozvánka na veřejné jednání Výboru ohledně plánované výstavby na území Roztyl byla zveřejněna i v radničním zpravodaji Prahy 11 - Klíč. 

Zástavba Roztyl místní občany dlouhodobě zajímá, kolem stovky se jich účastní každého veřejného setkání. Jedná se o záměry Velké Roztyly, Bytový park Roztyly, nově pak zástavba parkoviště Na Výhledu. Všechny tyto záměry politická reprezentace radnice (koalice ODS-ČSSD) od minulého volebního období dlouhodobě a postupně plánuje a realizuje, viz. prodeje veřejných ploch, podněty na změnu územního plánu, smlouvy s investory atd.

Jídelnu ZŠ Pošepného zaplnilo kolem 17 hodiny asi 150 obyvatel Roztylkteří byli záhy svědky těžko uvěřitelných událostí.

Model zástavby Velké Roztyly

 


Pro pořádek uvádíme, že Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí čítá 13 členů (z toho jsou 4 členové ODS, 3 ČSSD, 1 Pražané za svá práva, 3 Hnutí pro Prahu 11, 2 TOP 09). Na jednání se jich dostavilo 6 (2 TOP 09, 1 HPP11, 1 KSČM, 1 PP, 1 ODS).

Členové Výboru, reprezentující za výstavbu odpovědnou radniční koalici (ODS-ČSSD), se na jednání nedostavili, resp. se dostavila pouze místorstarostka Ing.E.Štampachová (ODS). Nepřišel ani předseda Výboru a předseda místní ODS Jiří Janeček, který pozvánku v Klíči podepsal. Jak tedy mělo vypadat veřejné jednání Výboru, když neměla veřejnost s kým jednat? 

Výbor se tedy nesešel a nebyl usnášeníschopný. Občané se na místě navíc dozvěděli, že pokud není Výbor usnášeníschopný, nemůže si ani odhlasovat, že je veřejný. Tudíž byl Výbor paní místostarostkou Štampachovou prohlášen za neveřejný. Občané se nestačili divit. Přišli přeci do jídelní základní školy na veřejné jednání a na základě pozvánky v Klíči. Přišli si vyslechnout, co na ně místní koalice připravuje na Roztylech za zástavbu. Omluvili se odpovědní politici alespoň občanům, že je pozvali na setkání, kam ani sami nepřišli? Omluva v jídelně ten večer nezazněla.

Veřené-neveřejné jednání místo nepřítomného J.Janečka řídil Ing. Stanislav Urbánek. Občanům sdělil, že Výbor není usnášeníschopný, ale protože občané přišli, může se o zástavbě Roztyl alespoň veřejně debatovat. To se ovšem setkalo s nevolí jak jediné zástupkyně koalice (Ing. Štampachové), tak úředníkům. Co následovalo, nelze dobře popsat, těšíme se na videozáznam. 

Absurditu situace dokresluje fakt, že podivnému veřejnému setkání fakticky veleli radniční úředníci (Ing. J.Kábrt a spol.), kteří nemají žádný mandát rozhodovat, a kteří pro jistotu vypojili přítomnou techniku (mikrofon, projektor). Za veřejné prostředky se tedy nesmělo ani veřejně debatovat. Dokonce se nesmělo ani celou taškařici natáčet. Kameraman z řad veřejnosti byl opakovaně vyzýván k ukončení natáčení. Ještěže tak neučinil, brzy se bude moct veřejnost pobavit bohužel smutnou událostí, jak úředníci vládnou občanům a politici nechodí na ne-veřejná setkání, která sama prezentují jako veřejná.

Pikantní je ovšem dohra, kterou bude mít celá situace na jednání zastupitelstva Prahy 11 dne 11.4.2011. Úředníci se totiž shodli na tom, že veřejná debata byla MEZNÍ SITUACÍ, že se cítili ohroženi a že je potřeba přijmout rychlá opatření k tomu, aby se situace neopakovala. Jaká opatření má radnice na mysli zatím není jasné. Směřuje se k tomu, že jednání výboru pro územní rozvoj se opět stane  neveřejným? Budou se vylučovat nepohodlní členové?  Změní se jednací řád výboru? Zdá se, že zájem veřejnosti má charakter mezní – radnice jej považuje za mimořádný a snaží se tak i vůči němu postupovat. 

Kontroverzní developerské záměry na Praze 11 se dlouhou dobu setkávájí s nevůlí občanů. Jednání výboru pro územní rozvoj se stala platformou odporu obyvatel. Lidé chtějí slyšet argumenty pro obhajovu naddimenzovaných záměrů a chtějí vědět, kdo za nimi stojí.

Zapojení občanů do rozhodování o budoucí podobě města (tzv.participace) je moderní metodou pro hledání rovnováhy v oblasti rozvojových plánů. Probuzení zájmu veřejnosti je jeho předpokladem. Na Jižním Městě se lidé evidentně o budoucnost zajímají. Jejich argumenty jsou kultivované a  poučené. Jejich hlasy však stávající koalice nechce slyšet. Je proto potřeba lidem komunikaci se zastánci masivní zástavby co nejvíce zkomplikovat. Setkání v ZŠ na Pošepného náměstí toho bylo důkazem. 

Kde bude další jednání výboru není jasné. Sledujete proto stránky HPP 11. Videozáznam z veřejného setkání 24.3.2011 můžete shlédnout zde. (viz.web HPP11) 


PhDr. Šárka Zděnková (Občanské sdružení Zelené Roztyly) a Ing. Radka Soukupová (HPP 11)

 

 

POZOR - ve čtvrtek 24.3.2011 od 17h v ZŠ Pošepného zasedání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí týkající se stavebních kauz na Roztylech (viz. zpráva níže ze 17.3.)!!

http://www.praha11.cz/cs/radnice/aktuality-z-radnice/pozvanka-na-ctvrte-verejne-jednani-vyboru-pro-uzemni-rozvoj-a-zivotni-prostredi.html

 

17.3.2011

Vážení spoluobčané,

komu není lhostejné zastavování Roztyl,

1) ZŠ Pošepného - navštivte veřejné jednání Výboru pro územní rozvoj MÚ
Praha 11, které se bude konat ve čtvrtek 24.3.2011 v 17:00 v ZŠ Pošepného.
Na programu by měly být projekty v našem okolí. Přijďte svým zastupitelům
položit otázky, na které chcete znát odpověď!

Záměr změny územního plánu na zástavbu okolí stanice metra Rozytly s
názvem VELKÉ ROZTYLY SE BLÍŽÍ DO FINÁLE. MČ Praha 11, která zástavbu
navrhuje, ODMÍTÁ PŘES PŘEDVOLEBNÍ SLIBY A ODPOR OBČANŮ NADÁLE PODNĚT NA
ZMĚNU ÚP STÁHNOUT.

2) Navíc MČ Praha 11 prodala v loňském roce 2010 pozemky u Medicentra
(firmě SELEQUENE; akciová společnost na doručitele), vč.
povrchového parkoviště se 167 stáními, a to za účelem výstavby čtyř
9-patrových bytových domů; název Na Výhledu.

3) V ulici Gregorova radnice dále plánuje - na místě stávajícího hlídaného
parkoviště - výstavbu 4 podlažního parkovacího domu pro 460 aut. Pozemek
sousedícího volného parkoviště hodlá prodat na stavbu komerčních objektů
(tj. další byty a kanceláře)! Viz. příloha.
www.jmparkovaci.cz/cz/jihomestska-parkovaci-a-s/projekty

4) Na zeleném prostranství naproti Curlingové hale se v současné době řeší
výstavba 4 šestipodlažních bytových domů, tzv. Bytový park Roztly. Dalších
5 domů bude pravděpodobně brzy následovat a pokud změna územního plánu
Velké Roztyly projde, investor (Alborg-Development a.s.) by rád zastavil
celé území až k ulici Hrdličkova (celkem asi 25 budov).

5) Občanské sdružení Zelené Roztyly bude i nadále zástupcem veřejnosti
proti plánované výstavbě. Svým podpisem v ZŠ Pošepného pod tzv. Námitku
(bohužel je potřeba opakovaných podání) podpoříte naši snahu o zastavení
záměru Velké Roztyly.

6) Jako tradičně posíláme několik zpráv z médií o kauzách na Jižním Městě:

Reportéři ČT - nepovolená stavba sídliště Milíčovský Háj (SKANSKA):
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/211452801240008/obsah/148495-nevole-proti-novemu-sidlisti-na-jiznim-meste/

7) Jak vidí kauzy na JM Petr Lukeš (zastupitel za HPP11 a člen o.s.
Chodov): http://lukes.blog.idnes.cz/c/178110/Potemkinova-vesnice.html
http://lukes.blog.idnes.cz/c/176416/ABL-polemika-s-novinarkou-Katerinou-Kasparovou.html
a další blogy na jeho stránce...

Vaše
o.s. Zelené Roztyly
Aleš Kulhánek
Šárka Zdeňková
David Štěrbáček
 

 

28.2.2011

Vysílání TV Praha 11 bylo na základě usnesení č. 0108/4/R/2011 Rady MČ Praha 11 k 28. únoru 2011 ukončeno.

viz.http://www.tvpraha11.cz/index.php?dil=217

 

26.2.2011

 

Rétorické skvosty J.Janečka (ODS) z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11 dne 18.2.2011:

http://www.tvpraha11.cz/zastupitelstvo/index.php?file=11363&jednani=76   přiznání k pomlouvačnému plátku Blueworld od 6:00min

http://www.tvpraha11.cz/zastupitelstvo/index.php?file=11364&jednani=76    od 9:50min 

 

24.2.2011 -

Dnes od 17h proběhlo 2. veřejné jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí MČ Praha 11 v prostorách ZŠ Květnového vítězství. Na jednání se sešlo více než 100 obyvatel Chodova a dalších částí JM.

Hlavními body byly dva kontroverzní projekty, které obyvatelé JM nechtějí - obytný dům v ulici Stříbrského na Hájích a mrakodrap na Litochlebském náměstí. Dle očekávání zástupci  z řad stávající koalice (ODS-ČSSD-PP) nepřijali usnesení (návrh HPP11 a TOP 09), které by výstavbu na Hájích zastavilo. V 19h jednání J.Janeček (předseda výboru) ukončil, Litochleby nebyly ani dokončeny. 

 

10.2.2011 - 

Vážení spoluobčané,

zasíláme vám další ”aktuál” z dění na Praze 11.

  • 1) Bohužel vás musíme upozornit na další plíživé zahušťování zástavby na Roztylech. Donesla se k nám informace o přípravě intenzivní bytové zástavby na volné ploše mezi Medicentrem, ulicí Hrdličkova a Blatenská, a to včetně zabrání stávajícího parkoviště. Bytový komplex se má jmenovat "Na Výhledu".

MČ Praha 11 území dle našich informací prodala v loňském roce (ani jsme si nevšimli, a to se o naše území hodně zajímáme). Stávající majitel pozemku zažádal o navýšení koeficientu zastavitelnosti s tím, že by byla možná až dvojnásobná intenzita zástavby v území (ve srovnání např. s výškou okolní zástavby). MČ Praha 11, Odbor pro územní rozvoj vedený Ing.arch. Kábrtem nám bohužel odepřel bližší informace k tomuto projektu. Disponujeme však návrhem zástavby a cítíme se povinni vás s návrhem v nejbližší době seznámit, Bohužel tímto suplujeme povinnost úřadu, který prodává a schvaluje v tichosti. 

Povolení výše uvedené zástavby by mělo být jedním z témat probíraných na veřejném jednání Výboru pro územní rozvoj MČ Prahy 11, které se bude konat tento pátek 11. února od 17:00 hodin ve společenském sále Základní školy K Milíčovu. 

VYZÝVÁME TÍMTO SPOLUOBČANY, KTEŘÍ BYDLÍ V SOUSEDSTVÍ PLÁNOVANÉ ZÁSTAVBY, ZDA BY SE MOHLI SAMI BRÁNIT, BUDEME VÁM NÁPOMOCNI. KONTAKTUJTE NÁS!

Mezi dalšími body programu by měly být i Vize rozvoje území Velké Roztyly, zástavba vnitrobloku v ulici Stříbrského a rozsáhlá dostavba obchodního centra Chodov.

  

  • 2) Dne 7.2. proběhlo v KC Zahrada mimořádné zastupitelstvo ke kauze sledování politiků na Praze 11 firmou ABL. Jednání zastupitelstva bylo mimořádné především odepřením všech 12 navrhovaných bodů opozice a vystupováním najatých příznivců pana starosty Mlejnského, kteří uráželi a zastrašovali opoziční zastupitele za HPP11 a TOP09. Opozice svolala mimořádné zastupitelstvo s cílem rozkrýt kontroverzní spolupráci Prahy 11 a agentury ABL a otevřít další "zločinné" kauzy JM. Staronová koalice ODS-ČSSD-PP-KSČM nedala prostor ani jednomu z 12 navrhovaných bodů opozice.

 

K mimořádnému zastupitelstvu 7.2.2011 a kauze ABL více na:

http://www.tvpraha11.cz/zastupitelstvo/

http://praha.idnes.cz/clanek.asp?c=A110207_134634_domaci_jw

http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/abl-uz-nechce-spolupracovat20110208.html

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=122:patny-kamarad-nebo-dobry-lha-&catid=36:nejnovejsi-zpravy&Itemid=60

http://lukes.blog.idnes.cz/c/176091/ABL-uzemi-bileho-lva.html

http://www.lidovky.cz/tiskni.asp?r=ln_noviny&c=A110129_000043_ln_noviny_sko&klic=241058&mes=110129_0

   

  • 3) A na závěr odkaz na zajímavý článek o propojení politiky a developerů na Jižním Městě:

http://zpravy.idnes.cz/jizak-jizak-mesto-snu-zejmena-pro-vychytrale-devolopery-a-politiky-11q-/kavarna.asp?c=A110201_173949_kavarna_chu 

 

Vaše 

o.s. Zelené Roztyly

 

 

20.1.2011 -

Změna územního plánu č.Z2722/00 Velké Roztyly čekají na schválení na MHMP (na jaro 2011). MČ Praha 11 (po komunálních volbách na podzim 2010 v koalici ODS-ČSSD-PP-KSČM) nadále odmítá podnět na změnu ÚP stáhnout. Smlouva s developerem Passerinvest na změnu územního plánu je stále v běhu a peníze jsou úřadu dle smlouvy vypláceny. Původně obecní pozemky podél ulice Ryšavého, které byly hluboko pod cenou v roce 2007 MČ Praha 11 prodány, byly již úřadem "revitalizovány", tj. vykáceny a probíhá územní řízemní na zástavbu území (obytný komplex s názvem Bytový park Roztyly). Kauza Velkých Roztyl je od roku 2009 v zájmu veřejnosti i médií.

O.s. Zelené Roztyly s písemnou podporou dvou tisícovky obyvatel Roztyl a Chodova se nadále (2009-2011) snaží záměr zastavit a ponechat území kolem Roztyl v územním plánu tak, jak je nyní, tedy zelené. Sdružení se rovněž účastní územního řízení s cílem respektovat místní územní podmínky pro další zástavbu (ta je plánována se záměrem maximálně území vytěžit bez ohledu na vliv na životní prostředí místních obyvatel i území - až 24 bytových domů). Více o dění na Roztylech a Jižním Městě chronologicky tady v AKTUALITÁCH.

 

19.1.2011 -

uvádíme přehled z médií - Česká televize o Roztylech a kauzách na Jižním Městě vysílala: 

Nedej se o Roztylech (část 3):  

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/211562248430001-nedej-se/ 

Nedej se o Roztylech (část 2):

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/210562248420038/video/ 

Reportéři ČT o Jižním Městě a pozemcích v Litochlebích:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/  

z tisku:

http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/verejnost-se-vzbourila-vadi-ji-ob20110113.html

http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=688248

http://zpravy.idnes.cz/sledovani-politiku-zadavala-radnice-prahy-11-naznacuje-interni-zprava-129-/domaci.asp?c=A110116_214610_domaci_abr

http://www.e15.cz/nazory/profily/tajnosti-starosty-dalibora-mlejnskeho

http://www.praha11.cz/cs/jizni-mesto-zije/aktuality-z-prahy-11/starosta-dalibor-mlejnsky-o-kauze-sledovani-politiku-v-radiu-impuls.html 

http://web.volny.cz/noviny/z-domova/clanek/~volny/IDC/153271/abl-od-nas-inkasovala-11-milionu-korun-priznal-starosta-prahy-11-mlejnsky.html
Vaše o.s. Zelené Roztyly

 

 13.1.2010 -

http://zpravy.idnes.cz/abl-sledovala-politiky-potvrdily-nove-dukazy-ministr-barta-mlci-phd-/domaci.asp?c=A110112_210623_domaci_abr

 

 


 

 

Náhledy fotografií ze složky Model ze studie - zástavba Roztyl

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Test, just a test

(XRumerTest, 19. 10. 2019 10:44)

Hello. And Bye.

Travel, Tips

(LarryFoumn, 19. 10. 2019 1:43)

Система, позволяющая забронировать жильё, номер в гостинице, апартаменты, хостел и так далее при планировании вашей поездки.
https://youtu.be/u0PBZ3W8uEk

寳島騎跡自行車協會

(MartyMof, 18. 10. 2019 17:15)

寳島騎跡自行車協會 https://fmb.tw/

第一借錢網

(Dannyphota, 18. 10. 2019 16:19)

第一借錢網


https://168cash.com.tw/adv/area

Мошенники SOS)

(Davidsef, 18. 10. 2019 9:01)

Здравствуйте
Вы владеете информацией
https://www.youtube.com/watch?v=AeoPcQ8_QzI

Мне сказали что это группа мошенников?

https://vk.com/id23971037
https://vk.com/astrohacker

Так ли это?

Test, just a test

(SarahTax, 18. 10. 2019 4:58)

KinoFilm Hd Король лев 2019 в отличном качестве всем приятного просмотра kinogllev.pw/film/55940/?s=46016&play

Boss Shooter - play online

(WilliamLam, 18. 10. 2019 4:53)

Boss Shooter – a game about battles with the boss, the game is a platformer with the ability to transform into different forms with different features. The game currently has 5 bosses.
A game that can be played by two!
https://bit.ly/31hYXPC

samochodow skupywanie super

(StephenNeuct, 17. 10. 2019 20:34)

https://motopodprad.pl/skup-aut-co-warto-wiedziec/

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊

(DanielNound, 17. 10. 2019 5:33)

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊

https://168cash.com.tw/

Нажива на простолюдинах

(RobertGlicy, 16. 10. 2019 13:05)

Кто знаком? Это преступница

https://vk.com/id23971037

Автомобильный блог

(eremeGaulk, 16. 10. 2019 10:18)

Любители автомобилей, а также ценители новинок, смогут узнать все новости и обзоры в блоге по ссылке https://zen.yandex.ru/id/5c93bbd6cbbae312a039a5c2 Здесь Вы сможете прочитать все о новых моделях на автомобильном рынке: их характеристики, особенности, преимущества и недостатки, чтобы оценить качество в полной мере. А если Вы задумываетесь о приобретении автомобиля, то благодаря блогу сможете сразу прицениться, ведь каждый обзор содержит и информацию о стоимости машины.

Смотреть видео о политике

(ostaphound, 16. 10. 2019 4:53)

Сайт https://politikvideo.ru/ поможет всем пользователям глобальной сети найти интересные видео для просмотра на самые разные темы: от политики России до смешных школьных пранков или вкусных рецептов. На главной странице ежедневно появляются новые видео, которые выходят в топ по популярности. Также можно воспользоваться поисковой системой, чтобы быстрее найти что-то интересное и с пользой провести досуг. Хватит бездумно листать новостную ленту, когда можно не только развлечься, но и узнать что-то новое из видео.

Минераловатный утеплитель

(babatRep, 16. 10. 2019 4:22)

Пеноплекс — это утеплитель, который имеет широкий спектр применения. Если Вам он понадобился, и Вы не знаете, где приобрести его, проживая в Казахстане, то считайте, что уже нашли ответ! Это страница по ссылке https://mtc-sg.kz/uteplitel,_steklovata где можно найти соответствующую вкладку каталога строительного магазина. На странице можно ознакомиться с доступными для заказа товарами, а также с их стоимостью. Больше информации можно найти непосредственно на сайте магазина.

Сухие строительные смеси в Алматы

(somovSmulk, 16. 10. 2019 1:14)

Живете в Казахстане и занимаетесь ремонтом? Тогда рано или поздно Вам наверняка понадобятся разные сухие смеси! Найти и приобрести их можно на сайте https://mtc-sg.kz/suhie-stroitelnye-smesi Перейдите по ссылке и сразу окажетесь на вкладке, посвященной сухим смесям общего каталога, так что Вам не придется дополнительно искать нужный товар — сразу обратите на него внимание. Вся необходимая информация по заказу нужного материала опубликована на сайте, кроме того интересующие вопросы можно задать консультанту.

Канал CYT - для заработка денег

(kulibGlymn, 15. 10. 2019 22:11)

Благодаря каналу по ссылке https://www.youtube.com/channel/UCwwweieRnS1iDJp5ndJ0wzw можно узнать много интересного из самых разных сфер человеческой деятельности. Здесь Вам расскажут о том, что такое VIP IP, как можно быстро заработать деньги. Кроме того Вы сможете посмотреть несколько обзоров на какие-то вещи или технологии — и все это собрано на одном канале, чтобы пользователи смогли узнать все и сразу. Поэтому не упустите возможность научиться чему-то новому и оставаться в курсе последних тенденций.

Производство деталей трубопроводов

(gribovsoorp, 15. 10. 2019 22:08)

«Мир ТПА» — это честный производитель деталей для трубопровода. Найти всю информацию о производимом товаре можно на официальном сайте: https://mirtpa.com/ По ссылке можно заказать необходимые детали и при этом оставаться уверенным в том, что купленный товар будет качественным и прослужит много лет. На сайте можно ознакомиться с полным ассортиментом товаров, а также узнать, какие преимущества выделяют компанию на фоне конкурентов. Все вопросы можно задать консультанту в режиме онлайн.

Цветочный магазин

(bortnTex, 15. 10. 2019 19:16)

Цветочник — это не только профессия или род занятий, но и один из самых популярных цветочных магазинов в Казахстане. Сеть насчитывает более ста торговых точек и даже интернет-магазин по ссылке https://cvetochnik.kz/ На сайте можно ознакомиться с каталогом красивых и ароматных букетов, а также узнать о том, какие подарки можно приобрести дополнительно к букету. Также тут можно посмотреть особые категории букетов, например, по определенной цене или к конкретному событию.

Пункт приёма катализаторов авто

(batrufiC, 15. 10. 2019 19:15)

Завалялись старые катализаторы и фильтры, и не знаете, куда их деть? Жалко выкинуть? Если Вы проживаете в Самаре, есть отличный способ избавиться от катализаторов! Обратитесь к компании «Кат63», найти которую можно на сайте https://kat63.org Фирма занимается скупкой разных типов катализаторов, которые еще приятно называть нейтрализаторами. Подробнее о том, как начать сотрудничать с «Кат63», Вы можете узнать на сайте или в телефонном режиме у менеджера компании. Контактные номера указаны на главной странице!

Оптово-розничный магазин

(dolgoFrele, 15. 10. 2019 16:20)

«Get-opt» — это крупный магазин оптово-розничной торговли с широким спектром разных товаров. Найти его можно на сайте https://get-opt.ru там же ознакомиться со всеми категориями каталога. Например, в магазине можно приобрести автомобильные товары, игрушки, симпатичную бижутерию или товары для здоровья. Все поделено на удобные разделы, чтобы покупателям было легко ориентироваться в каталоге и находить то, что нужно приобрести. А на главную страницу выносятся самые популярные товары.

Важные новости о строительстве

(kruchCyday, 15. 10. 2019 16:19)

Сфера строительства постоянно развивается, появляются новые законы и технологии. Если Вы тесно связаны со строительной деятельностью, все новости сможете прочитать на сайте https://zsrf.ru Это информационно-новостной портал, посвященный узкой тематике и работающий только в этом направлении. Таким образом, Вы всегда сможете оставаться в курсе событий своей профессиональной сферы и не упустите ни одного нюанса изменения работы, не отстанете от развивающихся тенденций.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

následující »