Jdi na obsah Jdi na menu
 


únor 2019

Spolek Zelené Roztyly stále pracuje, aktuálně se věnuje záměru změny územního plánu v lokalitě Interlov.

Passerinvest Group, a.s. požaduje změnu území z nezastavitelného na zastavitelné pro kancelářsko-bytový komplex.

Stále se věnujeme i kauze Bytový park Roztyly a souvisejícímu projektu předimenzovaného Zdravotnického a ubytovacího zařízení při ulici Ryšavého, ke kterému jsme založili petici:

https://e-petice.cz/petitions/petice-proti-intenzivni-zastavbe-roztyl.html

 

Aktuální zprávy poskytujeme na webu Hnutí pro Prahu 11 - www.hpp11.cz.

 

říjen 2018

Zástupci spolku Zelené Roztyly Ing. Kulhánek a PhDr. Zdeňková opět uspěli na kandidátce Hnutí pro Prahu 11 (vítěz voleb s 25%) v komunálních volbách na Praze 11 a pokračují v zastupitelské práci.

 

V roce 2018 jsme vyhráli soudy proti záměru Letokruhy, bylo zrušeno územní i stavební povolení. 

Soud vyhověl našim žalobním námitkám: 

• záměrné salámování záměru na několik etap 

• nedostatečné posouzení vlivu stavby na okolní zástavbu (hluk a ovzduší)
• neřešení výskytu vzácných živočichů v území 

Soud uvedl: Limity nejsou stanoveny pro zajímavost, musejí být dodržovány. Rezidenti nesmějí být pokusnými subjekty, na nichž se bude bez ohledu na zákon testovat, kolik developerského zisku stojí zničené zdraví a předčasná úmrtí. 

 

červen 2017

členové o.s. Zelené Roztyly PhDr. Zdeňková a Ing. Kulhánek se stále věnují ochraně území Roztyl před nežádoucí masivní zástavbou.

Aktuální zprávy poskytujeme na webu Hnutí pro Prahu 11 - www.hpp11.cz.

 

září 2016

členové o.s. Zelené Roztyly získali po volbách 2014 mandáty zastupitelů MČ Praha 11. PhDr. Zdeňková a Ing. Kulhánek se stále věnují ochraně území Roztyl před nežádoucí masivní zástavbou.

Aktuální zprávy poskytujeme na webu Hnutí pro Prahu 11 - www.hpp11.cz

S pozdravem,

Šárka Zdeňková, zastupitelka MČ, spoluzakladatelka o.s. Zelené Roztyly

září 2014

členové o.s. Zelené Roztyly kandidují do komunálních voleb za Hnutí pro Prahu 11 v říjnu 2014. 

Hájit zájmy občanů je z pozice o.s. nelehké, za 5 let intenzivní práce vidíme, že vůle MČ je tak akorát sloužit developerům a zneužívat obecní pozemky k další zástavbě. Jenom na Roztylech se připravuje osm obludných záměrů zástavby zelených ploch, vč. likvidace třešňovky pod Kolibou, připravuje se stavba dvou nejvyšších mrakodrapů v ČR, k zástavbě se prodávají veřejná parkoviště a zeleň. Rozhodli jsme se proto hájit zájmy místních obyvatel z pozice Zastupitelstva MČ.

Hnutí pro Prahu 11 jsme spolupracující občanská sdružení Jižního Města, od roku 2010 hájí Vaše zájmy 8 kolegů v Zastupitelstvu MČ Praha 11.

                                                                                                                     Děkujeme za podporu!

Čtěte naše Jihoměstské noviny č. 14-volební speciál (www.hpp11.cz)

více na www.hpp11.cz

        

-----------------------------------------------

 

Dobrý den,

tato stránka vznikla v roce 2009 pro všechny obyvatele Jižního Města a milovníky okolí metra Roztyly, aby věděli co nejvíce o tom, co se s tímto územím chystá. Stránka i tehdy vzniklá petice se jmenovala "Nechceme Velké Roztyly" a následně jsme se jako pár občanů Roztyl zformovali jako občanské sdružení Zelené Roztyly. Od roku 2009 do současnosti (2014) vystupujeme jako zástupce veřejnosti a stále pracujeme na ochraně území Roztyl před různě méně či více vykutálenými zájemci o jeho zástavbu.

Dne 20.9.2012, byl záměr změny ÚP CVZ Velké Roztyly Zastupitelstvem Magistrátu hl.m. Prahy ZAMÍTNUT ! Děkujeme všem za podporu.

O.s. Zelené Roztyly sleduje a informuje o dalších kauzách výstavby na Roztylech a Jižním Městě, zejména o záměrech - Bytový park Roztyly, Na Výhledu, aktuálně mrakodrapy Prague Eye Towers a dalších (nejen stavebních) nápadech ovlivňujících život na našem sídlišti. O.s. Zelené Roztyly vstupuje do územních řízení, podává připomínky, zastupuje občany, vystupuje na úřadech i MHMP. Sledujeme situaci na celém Jižním Městě a jsme ve spolupráci s dalšími aktivními subjekty po celé Praze.

Od roku 2009 se aktivně zajímáme o dění v našem okolí a nadále považujeme staronovou jihoměstskou koalici ODS-ČSSD-PP-KSČM za zločinný spolek nepřispívající Jižnímu Městu.

Spolupracujeme s obyvateli a dalšími občanskými sdruženími na Jižním Městě i Praze:

Občanské sdružení Chodov, občanské sdružení Hezké Jižní Město, o.s. Arnika, o.s. Občané postižení Severojižní magistrálou, Koalice Trojmezí, o.s. Ochrana Roztyl a další. 

o.s. Zelené Roztyly

_____________

Dozvěděli jsme se o plánu na zastavění Roztyl, tzv.Velké Roztyly, koncem minulého roku 2008 a poněkud nám došla trpělivost s účelovým zmenšováním životního prostoru v naší části Prahy 11, která je již tak hodně zastavěná a rušná - sídliště, Centrum Chodov, doprava, znečištění atd. Žijeme ve městě, tedy nelze mít všude les a trávu, ale čím dál tím více máme pocit, že cílem naší samosprávy není život nám na sídlišti zlehčit, ale zastavět. O projektu se, co víme, veřejně nejednalo v žádné fázi vedoucí až k účasti Velkých Roztyl v tzv. celoměstsky významných změnách. K takto významnému kroku stačí souhlas Rady městské části a náš regionální čtrnáctideník Klíč o takto významném zásahu do naší městské části nepsal.

Když jsme byli malí, slýchali jsme, jak je sídliště bezútěšné místo plné "šedivých krabic". Některá šeď zmizela, některá zůstala, ale počet aut se znásobil x-krát a žádná volnější plocha si nemůže být svojí volností jistá. Příkladů bychom dali dohromady na Jižním Městě dost. A nám lidem někdy nezbývá, než se smířit s dalšími kancelářemi, obchody a budovami, které na husté sídliště v takovém rozsahu nepatří.

Co je naším cílem? Naším cílem je zastavit projekt, který se stal poslední kapkou trpělivosti prozatím pár občanů Prahy 11. Naše samospráva - radnice Prahy 11 - podala podnět ke změně územního plánu v okolí metra Roztyly a podle dostupných informací se chystá bezprecedentní zastavění okolí metra Roztyly, které je přirozeným počátkem Kunratického lesa a dle slov úředníka Prahy 11 území "vadné", tj. nezastavěné. Na části dotčeného území postupuje radnice ve spolupráci s investorem Passerinvest Group a s tímto cílem společně také podepsali smlouvu "O porozumění a spolupráci" (k přečtení zde ve Fotoalbum).

Přečtěte si, jak mají Roztyly po realizaci záměru vypadat, jak úřad městské části Praha 11 své záměry zdůvodňuje, kdo jsou hráči v procesu změn v územním plánu a další informace.

A pokud také nesouhlasíte, připojte se k petici, která bude k dispozici na několika místech Prahy 11 (viz. petiční místa). K dispozici je také ke stáhnutí zde ve Fotoalbum-Petice. 25.5.2009 - petice byla odevzdána starostovi Prahy 11 panu Mgr.D.Mlejnskému a panu primátorovi Bémovi.

Mimochodem, moji rodiče mě vychovavali v trvalém znění "Svobodné Evropy", bojovali proti komunismu a sami okusili začátkům svobodného fungovaní komunální politiky těsně po roce 1989. Časem to vzdali kvůli špíně a trvalému klientelismu politiky Prahy/Prahy 4. Třeba to jinak nejde!?. Ale pořád mi nejdou z mysli slova finského kamaráda (právníka) z loňského roku - "já se u nás doma (ve Finsku) nudim, jak to tam všechno bezvadně funguje a jsem v naší zemi tak spokojený, ze musim jezdit po světě, abych poznal život jinde."

Napište nám! zeleneroztyly@email.cz

Přeji hezký den,
Šárka Bártová (nyní Zdeňková), Praha 11

17.března 2009

ps. nemáme jako občané žádný zájem poškodit nikoho z našich politických představitelů, nemáme žádné osobní ani jiné vztahy a vazby s představiteli našeho úřadu nebo investory a většinu z nich jsme viděli v souvislosti s Roztylami poprvé v životě. Jde nám pouze a jenom o Roztyly.

Iniciativa probíhá za podpory občanského sdružení Chodov, občanského sdružení Hezké Jižní Město, o.s. Arnika, o.s. Občané postižení Severojižní magistrálou, o.s. Ochrana Roztyl, o.s. Koalice Trojmezí.

Stránky se průběžně aktualizují.

 

Právní poradna pro občany - Ateliér pro životní prostředí

20. 1. 2011

Pro obyvatele Prahy 11 je díky Ateliéru pro životní prostředí (JUDr. Petr Kužvart) nově k dispozici právní poradna ve věcech ochrany životního prostředí. V rámci této poradny je poskytováno bezplatné právní poradenství obyvatelům Prahy 11 v oblasti možností účasti na rozhodování, zejména v oblasti umísťování a povolování staveb a projednávání záměrů s vlivem na životní prostředí. Cílem poradny je zvýšit schopnosti obyvatel Prahy 11 k ochraně životního prostředí v místě jejich bydliště. Poradna funguje díky grantu společnosti T-mobile. Více na: http://atelier.ecn.cz/ukaz.php?co=poradna_P11

 

Jak Velké Roztyly směřují k realizaci 2007-2010

3. 8. 2009

 

Petiční místa

16. 2. 2009

 

Seznam důležitých dokumentů

16. 2. 2009

 

Fakta o záměru Velké Roztyly

16. 2. 2009