Jdi na obsah Jdi na menu
 


16. 2. 2009

Průběžně Vás informujeme v rubrice Aktuality (Aktuality 2009-2012) nebo e-mailem:

 

30.1.2012 - Změna ÚP Velké Roztyly stále čeká na Magistrátu hl.m.Prahy. MČ Praha 11 (ODS-ČSSD), která změnu na Roztylech navrhla a která má možnost kdykoliv tento návrh změny ÚP stáhnout, tak opakovaně odmítá učinit. O.s. Zelené Roztyly je od roku 2009 zástupcem veřejnosti s písemnou podporou téměr dvou tisíc obyvatel Roztyl, Chodova a Spořilova a snaží se tento záměr na zástavbu území kolem metra Roztyly zastavit.

 

Rada městské části Praha 11 (MČ Pha 11) navrhla rozsáhlou změnu územního plánu v širokém okolí metra Roztyly /viz. Fotoalbum/. Pozemky kolem metra se mají v územním plánu přizpůsobit rozsáhlé výstavbě obchodních, administrativních a obytných prostor, tzv. Velké Roztyly. Jedná se o území sahající od okraje sídliště ulice Gregorova až po dálnici D1 s centrem v místě stanice metra Roztyly. Záměru má předcházet kácení bývalého sadu na okraji lesa. Na druhé straně ulice Ryšavého na místě současné zeleně má vyrůst obytný komplex.

Pro informaci/vysvětlení - značka v navrhovaném územním plánu, resp. písmeno za pomlčkou vyjadřuje hustotu zástavby. Čím vyšší písmeno za pomlčkou, tím, laicky, vyšší budova. Obvyklé je OV-A až OV-D. Na Velkých Roztylech je i OV-G.

Jeden z připravovaných konkrétních projektů, tzv. „Roztyly Garden“ firmy Passerinvest Group má mít až 230.000m2 komerčních ploch /pro ilustraci to je 4600 kanceláří či bytů o rozloze 50m2/.

14.11.09 - Tak informace od Passerinvestu z 16.6. není úplně pravdou, příloha Dohody o porozumění a spolupráci mezi MČ Praha 11 a Passerinvest ukazuje, že tento investor má zájem o zastavění většiny území kolem metra Roztyly. K nahlédnutí ve Fotoalbum "Mapy, dokumenty, modely" - "Dohoda o porozumění a spolupráci"

16.6.09 - Zpráva na přání zástupce fmy Passerinvest (p.Ungera, 16.6.). Passerinvest je s Velkými Roztyly spojován, ale není jedinou společností, která na území v okolí metra Roztyly vlastní pozemky a zamýšlí výstavbu. Pozemky vlastní také fy Unimex , Alborg, CLV Barrandov a možná další.

přidáno dne 26.8.09 - fa Alborg - na části plochy, kterou koupili od radnice Phy 11 si nechali navýšit koeficient (což je i ve změně ÚP, ale takto to jde rychleji). Nevíme, co bylo dříve, jestli nákup pozemků od radnice a pak návrh na zvýšení koef. nebo opak.

fa CLV Barrandov - vlastník lokality s třešňovkou a Kolibou. V návrhu změny Roztyly je přesně to, co chtěli. Bohužel, ne aby radnice řekla: "tam jsou parky, měnit to nechceme". Prostě parky přemalovala dle přání fy CLV Barrandov.


O projektu se, co víme, veřejně nejednalo v žádné fázi vedoucí až k účasti Velkých Roztyl v tzv. celoměstsky významných změnách. K takto významnému kroku stačí souhlas Rady městské části a náš regionální čtrnáctideník Klíč o takto významném zásahu do naší městské části, co víme, nepsal.

Vývoj Velkých Roztyl

14.11.09 - Do dnešních dnů nebyla představena vlastní představa městské části Praha 11 s územím Roztyl, viz. usnesení č.13/25/Z/2009 z 16.6.2009.

22.10.09 - Dnes zastupitelstvo Magistrátu Hl.m.Prahy schválilo návrh zadání změny č.Z27722/00 Velké Roztyly. Těsným výsledkem o jeden hlas neprošel návrh na odložení Velkých Roztyl do přílohy č.4 usnesení RHMP č. 1459 ze dne 13.10.2009 o přerušení pořizování.

16.6.09 - Teprve po předání petice dne 25.5.2009 byl na jednání Zastupitelstva MČ Praha 11 dne 16.6.09 prezentován zastupitelům záměr Velké Roztyly. Starosta MČ Praha 11 odmítl na jednání Zastupitelstva stáhnout podnět na změnu ÚP Velké Roztyly z pořizování změny ÚP. Zastupitelstvo odhlasovalo zadání radě MČ Praha 11, aby zpracovala vlastní představu (MČ) s územím Roztyl, a to do konce roku 2009, nejdéle však do doby rozhodnutí Magistrátu hl.m.Prahy - usnesení č.13/25/Z/2009 z 16.6.2009.

podzim 2008 - podněty na změny územního plánu, tzv. Velké Roztyly jsou podány na Magistrát Hl.m.Prahy jako tzv. „celoměstsky významná změna“. V současné době (březen/duben/květen 2009) není stanovený přesný termín schválení změn.

říjen 2008 - na odboru územního rozvoje a odboru životního prostředí byla prezentována studie na řešení lokality Roztyly /viz.fotoalbum/. Šlo pouze o prezentaci bez schvalování. Studie je "podkladem pro změnu Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy pro území v okolí stanice metra Roztyly" (cituji, studie Velké Roztyly)

duben 2008 - odbor územního rozvoje MČ Praha 11 vypracoval "Podněty k novému územnímu plánu", zahrnuje lokalitu Roztyly.

30.4.2008 - Rada MČ Praha 11 souhlasí s podněty k novému územnímu plánu podle uvedené studie. Usnesení RMČ č.0331/10/R/2008.

5.12.2007 - usnesení Rady městské části č. 1141/31/R/2007. Přílohou tohoto usnesení je "Dohoda o porozumění a spolupráci" mezi MČ Praha 11 a firmou Passerinvest Group.

Dne 31.10.2007 - Rada MČ souhlasí se zásadami nové koncepce rozvoje území - usnesení rady č. 0915/27/R/2007

Veškeré informace jsou k ověření na úřadě městské části Praha 11.

Zadání celoměstsky významné změny čtěte pod číslem z2722 na webu Magistrátu hl.m.Prahy:

http://magistrat.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_08_uphmp_zadani/zmeny_08_zadani.ht

Velké Roztyly nejsou jediným velkým projektem, který se na Jižním Městě chystá.

ps. vzhledem k trvalým útokům představitelů MČ Praha 11 na naše úmysly bychom rádi napsali, že nemáme jako občané žádný zájem poškodit nikoho z našich politických představitelů, nemáme žádné osobní ani jiné vztahy a vazby s představiteli našeho úřadu nebo investory a většinu z nich jsme viděli v souvislosti s Roztylami poprvé v životě. Jde nám pouze a jenom o Roztyly.

 

Náhledy fotografií ze složky Zadání změny ÚP_na Magistrátu hl.m.Prahy